BOTANICAL HAIRWATER

BOTANIST 植物性整发液(苹果和桃子)

透过植物的力量来化解您的秀发烦恼。
除了能够抚平睡醒的翘发、解决一天的头发毛躁问题外,
还能将此发妆水拿来护发。
此外,亦能代替香水,让美丽秀发在一天当中散发着迷人香气。
苹果和桃子的双重芳香。
添加了能够让秀发远离讨人厌的气味,并维持香氛呵护的成分。

BOTANICAL HAIRMASK

BOTANIST 植物性护发膜(树莓&杏子)

BOTANICAL HAIRMILK (MOIST)

BOTANIST 植物性护发乳(滋润型)苹果和桃子

BOTANICAL HAIRMILK (SMOOTH)

BOTANIST 植物性护发乳(丝滑柔顺型)苹果和桃子

BOTANICAL HAIROIL (MOIST)

BOTANIST 植物性护发油(滋润型)苹果和桃子

BOTANICAL HAIROIL (SMOOTH)

BOTANIST 植物性护发油(丝滑柔顺型)苹果和桃子

BOTANICAL HAIRWATER

BOTANIST 植物性整发液(苹果和桃子)